• Home
  • For samarbeidspartnere

For samarbeidspartnere

Er du samarbeidspartner eller støttespiller til Oslo europeisk miljøhovedstad? Her er praktisk informasjon om hvem som er samarbeidspartner sammen med deg, hvordan lage grønne arrangementer, nettverksmøter og profilmateriell.
Bilde av mange mennesker som mingler sett ovenfra
Photo: Hampus Lundgren

Våre samarbeidspartnere

Over 160 grasrotorganisasjoner, næringslivsaktører, kunnskaps- og samfunnsinstitusjoner er miljøhovedstadens samarbeidspartnere, og bidrar med egne arrangementer i det offisielle programmet.

Alfabetisk liste over miljøhovedstadens samarbeidspartnere og støttespillere (PDF 0,4MB)


Vurdering av samarbeidspartnere
Programmet for Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019 er utviklet i samarbeid mellom Oslo kommune og en rekke eksterne samarbeidspartnere.

Oslo kommune har kun vurdert relevansen til den enkelte aktivitet for miljøhovedstadsåret, og har ikke gjort en miljøvurdering av virksomheten til hver enkelt samarbeidspartner. Samarbeidspartnerne har signert en programerklæring og forventes å følge miljøhovedstadssekretariatets retningslinjer for grønne arrangementer.

Slik lager du grønne arrangementer

Som samarbeidspartner har du en unik mulighet og et stort ansvar for å skape grønne arrangementer til inspirasjon for dine deltakere. Vi anbefaler våre samarbeidspartnere å følge sekretariatets miljøretningslinjer ved avvikling av arrangementer som inngår i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019s offisielle program.


Tips og råd ved gjennomføring av arrangement

Planlegger du å gjennomføre et arrangement på offentlig grunn? Informasjonen finner du på Oslo kommunes nettsider:

Visste du at du kan låne sykkelstativer gratis av Oslo kommune? Ved å ha tilgjengelige sykkelstativer kan du gjøre det mer attraktivt og miljøvennlig å komme seg til ditt arrangement. Du kan søke om å låne sykkelstativer på Oslo kommunes nettsider.

Vil du gjøre det enklere for deltakerne å fylle sine gjenbrukbare vannflasker? Hos Oslo kommune kan du leie midlertidige vannstasjoner (i skjema heter det vannpost for kortvarig vannforsyning). Du finner informasjon om hvordan du kan leie midlertidige vannstasjoner på Oslo kommunes nettsider.

Er arrangementet en del av det offisielle programmet for Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, oppfordres du til å oppgi dette i søknad om lån/leie, da det kan være av interesse for saksbehandler. Dette vil ikke ha noen innvirkning på leiepris eller andre vilkår for leie.

Tips og råd ved gjennomføring av arrangement

Barn på Norway Cup med vester fra frivillig.no
Photo: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

Samarbeid med Frivillig.no

Vi ønsker gjennom miljøhovedstadsåret å legge bedre til rette for rekruttering av frivillige inn til deres organisasjoner, arrangementer og prosjekter. Vi samarbeider med Frivillig.no og sammen ønsker vi å legge til rette for at miljøhovedstadsåret kan bidra til at flere finner et sted å få utløp for sitt engasjement.

Frivillig.no har opprettet en egen kategori/tagg som heter "miljøhovedstaden". Dere kan registrere dere hos frivillig.no, legge ut oppdrag med taggen "miljøhovedstaden" og slik bli en del av oversikten over steder å engasjere seg.

Vi håper mange ønsker å bli med på dette så vi sammen kan løfte frem alle de fantastiske mulighetene som finnes for frivillig grønt engasjement i Oslo.

Nettverksmøter

Som samarbeidspartner blir du del av et nettverk og du blir invitert til jevnlige nettverksmøter. Nettverksmøtene tar opp temaer til nytte og inspirasjon og skaper en arena der våre samarbeidspartnere møtes og lærer av hverandre.

Planlagte nettverksmøter:

  • Medio januar 2019
    Hvordan bruke sosiale medier effektivt i markedsføringen av arrangementer?

Profilmateriell

Som samarbeidspartner kan du laste ned og bruke vår logo til å profilere arrangementene som er med i vårt offisielle program. Logoen kan kun brukes til markedsføring og gjennomføring av godkjente aktiviteter. Snart vil også annet profilmateriell være tilgjengelig på denne siden.Privacy and cookies (The City of Oslo website)