Bli partner

Miljøhovedstadsåret 2019 er ikke Oslo kommunes år, det er hele Oslo bys år. Derfor inviterer vi byens næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer til å bli støttespillere og samarbeidspartnere.
Barn og voksne blåser store såpebobler
Photo: Clare Keogh/Europakommisjonen

Hvorfor bli støttespiller?

Støttespillere bidrar ikke med egne aktiviteter i 2019, men stiller seg bak miljøhovedstadsårets programerklæring. Listen over virksomheter som signerer programerklæringen vil bli publisert her på vår nettside og delt i trykte publikasjoner.

Vi inviterer våre støttespillere til å fremsnakke målene i programerklæringen, spre informasjon om alt som skal skje i miljøhovedstadsåret gjennom egne kanaler og bidra til å inspirere og mobilisere til det grønne skiftet.

Hvorfor bli samarbeidspartner?

Som samarbeidspartner stiller du deg bak miljøhovedstadens mål gjennom å signere vår programerklæring – et felles veikart for hva vi vil med miljøhovedstadsåret. Du bidrar også med en egen aktivitet eller et arrangement, som blir en del av det offisielle programmet i 2019. Samarbeidspartnerne inviteres til å ha en aktiv og berikende rolle i miljøhovedstadsåret.

Alfabetisk liste over miljøhovedstadens samarbeidspartnere og støttespillere (PDF 0,4MB)

Alle godkjente arrangementer vil få rett til å bruke vår offisielle logo og får tilgang til grafisk profilmateriell, og vil nyte godt av den sentrale markedsføringen av miljøhovedstadsåret. Alle samarbeidspartnere blir del av et ressursnettverk, som vil bli invitert til nyttige nettverkssamlinger. Nettverkssamlingene inneholder temaer som grønne arrangementer, hvordan å sikre lik deltakelse for alle (universell utforming) og profilering av arrangementer i sosiale medier og i pressen står på agendaen.

Våre samarbeidspartnere vil spille en avgjørende rolle for å gjøre Oslos år som miljøhovedstad til et år som begeistrer, engasjerer og mobiliserer – og som til syvende og sist bidrar til å øke oppslutningen om det grønne skiftet.

Hva skal til for å søke

Hvem kan bidra?

Hva kan du bidra med?

Kriterier for vurdering av kvalitet

Tips før du sender søknaden

Frist for å søke

Slik søker duPrivacy and cookies (The City of Oslo website)